Executive Health Nyheter

Din hälsa - din största tillgång

Stockholmskliniken är i dagsläget fullbokad fram till slutet av augusti, men det går att få tid för en premiumscreening på Marbellakliniken under juni och julimånad.

Premiumscreeningen är i princip identisk på de två klinikerna.

Marbellakliniken har fördelen att kunna erbjuda CT Calcium Score.

CT Calcium Score är ett av de bästa preventiva hjärttester som finns för hjärthälsa; testet tar bara 15 minuter, kräver ingen förberedelser eller ombyte och är totalt icke-invasiv och utan minsta obehag.

CT Calcium Score ger ett svar om din faktiska ”hjärtålder” samt risk för hjärtattack. Kliniken har bland sina kunder haft vältränade hälsosamma 40-åringar där testet visat att de har samma risk för hjärtattack som en överviktig stillasittande 65-åring och som sedan via förändring av kost samt med medicinering kraftigt kunna reducera denna risk. Det är ett livsviktigt test helt enkelt.

  • CT Calcium Score går att boka som en enskild undersökning.
  • För våra Family Office-kunder är det kostnadsfritt.

Kontakta oss för mer information kring bokning av undersökning på Marbellakliniken och/eller CT Calcium Score.

The Stockholm Clinic is currently fully booked until the end of August, but it is possible to book a premium screening at our Marbella Clinic during June and July. The premium screening is basically identical at the two clinics.
The Marbella Clinic has the advantage of being able to offer CT Calcium Score.

CT Calcium Score is one of the best preventive heart tests available for heart health; the test takes only 15 minutes, requires no preparation and is totally non-invasive and without the slightest discomfort.
CT Calcium Score provides an answer about your actual “heart age” as well as the risk of heart attack. The clinic has had fit and healthy 40-year-olds among its customers, where the test showed that they have the same risk of heart attack as an overweight, sedentary 65-year-old and who after the CT Calcium Score greatly can reduce this risk through a change in diet and medication. CT Calcium Score is thus a vital test.

  • CT Calcium Score can be booked as a separate examination.
  • For our Family Office clients, it is free of charge.

 

Contact us for more information about booking an examination at the Marbella Clinic and / or CT Calcium Score.

info@executivehealth.se

Tel 08-410 957 00

Goda nyheter

Det är sällan man ser orden ’cancer’ och ’goda nyheter’ i samma mening. Men enligt den senaste rapporten från American Association for Cancer Research kan det vara vad som väntar oss i framtiden. Rapporten visar nämligen att dödligheten i cancer minskade med hela 32%...

Executive Health Family Office – för dig som vill ha det allra bästa

Executive Health Family Office är som att ha ett privat läkarteam tillgängligt närhelst du behöver. Du abonnerar årligen som enskild individ, som par eller som familj. När du vill komma i kontakt med en läkare så är du garanterad att få återkoppling av läkare inom 24...

Professor Kerstin Brismar

Executive Health är mycket glada att nu under hösten kunna erbjuda tider hos professor Kerstin Brismar. Kerstin är professor i endokrinologi och diabetesforskning vid Karolinska Institutet, samt en av Sveriges mest profilerade forskare när det gäller...

Bra matvanor är förebyggande medicin 🌿

Alla vet hur viktigt att det är att äta bra. Men det kan vara svårt att bedöma hur nyttig ens kost faktiskt är. Mängder av teorier cirkulerar om hur man bör äta men hur vet man vad som stämmer? Executive Health:s dietist Rebeca Eriksen hjälper dig att hitta rätt....

Executive Health Family Office – för dig som vill ha det allra bästa

Executive Health Family Office är som att ha ett privat läkarteam tillgängligt närhelst du behöver. Du abonnerar årligen som enskild individ, som par eller som familj. När du vill komma i kontakt med en läkare så är du garanterad att få återkoppling av läkare inom 24...

Screening & tidig upptäckt räddar liv

Hela en av två personer kommer att utveckla cancer någon gång under sin livstid. Forskning visar att överlevnaden under en tioårsperiod är flerfaldigt högre för dem som diagnosticeras i ett tidigt stadium jämfört med för dem som diagnosticeras i ett sent. Det är...

Gynekologiverksamhet hos Executive Health

Nu i december öppnar Executive Health upp sin gynekologmottagning. Gynekolog Maria Sennström, PhD, är då hon inte arbetar på Executive Health verksam som överläkare på Kvinnokliniken på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Vi erbjuder sedvanliga gynekologiska...

Förstärkning inom Ortopedi

På grund av ökad efterfråga har Executive Health sedan i somras förstärkt sin styrka av ortopeder; dr Gustaf Neander tar nu tillsammans med dr Olle Lindström hand om klinikens screeningkunder med ortopediska frågeställningar. Dr. Neander täcker allmän ortopedi med...

Ytterligare en dimension i din hälsoinvestering

Executive Health har under en period utvärderat hur vi bäst kan erbjuda våra kunder effektiv stresshantering. Som en följd av detta har vi bestämt oss för att satsa på guidad meditation och mindfulness. Vi ser det som ett fristående komplement till vår heltäckande...

Våra läkare rekommenderar en mindre kontroll årligen

Läkarna på Executive Health rekommenderar sina kunder att göra en screeningundersökning vart 3:e- 5:e år beroende på ålder, livsstil, ärftlighet & fynd vid första screeningtillfälle. Läkarna rekommenderar dessutom alla sina kunder över 40 år att årligen göra en så...